söndag 10 februari 2013

Unikat, original eller vad...?

 
 För en tid sedan köpte jag ett krus av Ingrid Atterberg. Signaturen indikerade att kruset inte ingick i någon ordinarie serie, utan istället var ett föremål som formgivits och signerats av Ingrid Atterberg själv.


Jag köpte kruset eftersom jag sedan tidigare hade två krus i samma modell, varav ett med exakt samma mönster. När jag nu hittade ett tredje krus i samma stil började jag misstänka att Atterberg eventuellt gjorde en mängd olika varianter på samma krus och att endast vissa av dessa sattes i produktion.


Jag var dock övertygad om att de respektive krusen var original/unikat då samtliga hade Atterbergs signatur enligt ovan. Problemet var bara att jag för ett tag sedan köpte nedanstående krus:Ett exakt likadant krus som det jag hade sen tidigare. I och med detta inköp har jag blivit väldigt osäker på huruvida krusen finns i en mängd exemplar eller inte. Att det inte rör sig om unikat är jag ju ganska övertygad om nu, men huruvida det är fråga om original, d v s ett föremål som Ingrid Atterberg själv formgivit, låter jag vara osagt. I kontakt med andra samlare har jag kunnat konstatera att just Atterbergs krus i denna serie verkar förekomma i många olika varianter, där signaturen är Atterbergs egna.

Även om jag inte har alla svar kring frågan ännu är det spännande att lära sig mer kring sitt samlarområde på detta sätt! Eller vad säger ni?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar